Innkalling til årsmøte i Brønnøy Sjøsportklubb 2021

Innkalling til årsmøte i Brønnøy Sjøsportklubb 2021

Styret innkaller herved til årsmøte i Brønnøy Sjøsportklubb

Årsmøtet avholdes tirsdag 20. april kl 20:00.

Årsmelding for 2020

Regnskapsoppstilling 2020 og budsjett 2021

Revisors beretning

Handlingsplan 2021

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 6. april til bronnoysjosportklubb@gmail.com.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Brønnøy Sjøsportklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til [navn på idrettslaget]. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Brønnøy Sjøsportklubbs lov/vedtekter. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styret i Brønnøy Sjøsportklubb kontaktes på e-post bronnoysjosportklubb@gmail.com.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret  

Comments are closed.