Innkalling til årsmøte i Brønnøy Sjøsportklubb 2022

Innkalling til årsmøte i Brønnøy Sjøsportklubb 2022

PROTOKOLL ÅRSMØTE BRØNNØY SJØSPORTKLUBB 24.04.2022

Styret innkaller herved til årsmøte i Brønnøy Sjøsportklubb for klubbens medlemmer.

Årsmøtet avholdes søndag 24. april kl. 18:00 i 2.etg på Tørrfiskbrygga.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 10. april til camillahestmark@gmail.com .

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på sjøsportklubb.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Brønnøy Sjøsportklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Brønnøy Sjøsportklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Brønnøy Sjøsportklubbs lov/vedtekter. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styret i Brønnøy Sjøsportklubb kontaktes på e-post bronnoysjosportklubb@gmail.com eller camillahestmark@gmail.com.

 

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
styret

Comments are closed.