Årsmøte 2020

Årsmøte 2020

Årsmøtet avholdes tirsdag 28. april kl 19:00 på Tørrfiskbrygga.

Styret har i dag valgt å gjennomføre møtet som et fysisk møte ute på kaia på tørrfiskbrygga.
Av erfaring så er oppmøte årsmøtene veldig lavt, slik at vi kan dele opp møtedeltagerne i grupper på 5 uten problemer med å finne plass til alle. Hver gruppe gjennomgår sakspapirene og gir ev innspill eller godkjenning til egen oppteller. Vi håper at dette skal fungere. På sakslisten står vanlige årsmøtesaker. Årsmelding for 2019 og Handlingsplan 2020 kan leses her. Regnskap, budsjett og innstilling fra valgkomite blir presentert på møtet.

Vel møtt til et annerledes årsmøte
hilsen styret

Velkommen nye og gamle medlemmer.

Comments are closed.