Padletrimmen

Padletrimmen

Vi har satt opp bokser med bøker og skrivesaker på steder som vi mener kan være fine padlemål når man har byen, nordhus eller Torgnessundet som utgangspunkt.

  • Verholmen, i sørenden av Tårnessundet, på flytebrygga til Signar Slåttøy
  • Nylenna, i nordenden av Tårnessundet innenfor Purkholmen, på flytebrygga til Tone og Oddbjørn
  • Sør i Nordhussundet på flytebrygga til Torgersen
  • Stokkholmen, festet til et tre på nordspissen
  • Salhusrognan, Lyngøya, festet til et tre på høyden
  • Bjørnholman, opp til høre for den store stranda

GPS-koordinater:

Stokkholmen: 65.26.29 N og 12.09.51 Ø
Nordhussundet: 65.27.26 N og 12.09.12 Ø
Salhusrognan/Lyngøya: 65.29.50 N og 12.13.09 Ø
Bjørnholman: 65.31.19 N og 12.14.17 Ø
Nylenna: 65.29.38 N og 12.07.40 Ø
Verholmen: 65.28.58 N og 12.05.41 Ø

 

Trekning av vinner skjer på nyåret.

Comments are closed.