Startmøte – Brønnøy Sjøsportklubb

Startmøte – Brønnøy Sjøsportklubb

Startmøte for Brønnøy sjøsportklubb onsdag 31. januar kl 17:30 på Tørrfiskbrygga.

Vi ønsker å involvere våre medlemmer i arbeidet med å få Brønnøy sjøsportklubb til å fungere optimalt i årene som kommer. Vi vil derfor i samarbeid med Idrettsforbundet å arrangere et startmøte for sesongen 2018. Her kan alle komme med sine innspill til hva de ønsker at klubben skal bidra med av tilrettelegging for aktiviteter.

«Startmøtet gir klubben mulighet til å skape mer og bedre aktivitet for alle sine medlemmer»

Mål:
Målet med prosessen er å forbedre klubbdriften og styrke idrettslagets organisering. Prosessen skaper engasjement og samhold blant klubbens medlemmer.

Gjennomføringen:
Klubben får besøk av en klubbveileder fra idrettskretsen som guider deltakerne gjennom en planlagt utviklingsprosess. Prosessen gjennomføres slik:
– Statusrapport – hvor er klubben i dag?
– Om framtiden: hvor vil vi?
– Hvordan kommer vi dit?
– Hvem gjør hva?

Detakerne:
Klubben må stille med minimum 8 deltakere til denne klubbkvelden. Klubben må involvere et bredt utvalg av sine medlemmer; styret og andre ledere, trenere, aktive utøvere og ev foreldre.

Handlingsplan:
Gjennom prosessen utvikler klubben en handlingsplan for det neste året med prioriterte innsatsområder som skal gjennomføres innen gitte frister.

Vi håper at flest mulig har anledning til å være med og bidra. Send oss en tilbakemelding på epost om du kommer ved å svare på denne eposten, bronnoysjosportklubb@gmail.com

Vennlig hilsen styret
Hilde R. Berntsen
Trine Blix
Martin Jay Johansen
Viggo Karlsen
Camilla Falch
Jens-Erik Hermansen

 

Comments are closed.